דרך ההתבוננות בנפלאות הבריאה

 

אחת הדרכים להכיר בהכרה שלמה בנכונות האמונה היא דרך ההתבוננות והעיון בנפלאות הבריאה.

 

וזה לשונו של הרמב"ם:

 

"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה, לידע ה' הגדול. כמו שאמר דוד: 'צמאה נפשי לאלוקים לאל חי'. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעה קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד: 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך... מה אנוש כי תזכרנו...' ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את ה', כמו שאמרו חכמים בענין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" (הל' יסודי התורה, פרק ב' הלכה ב').

 

כותב הרב דסלר זצ"ל:

 

"כשמתבונן האדם בפלאי הבריאה, ומברר לעצמו שהם מעשי ה' וגילויי חכמתו האין סופית, כמאמר הכתוב (תהילים קד): 'מה רבו מעשיך ה', כולם בחכמה עשית', מתחזקת בו אמונה פנימית. אף שאין הוא במדרגה להכיר את הקב"ה מתוך כל דבר אשר סביבו, על כל פנים יתפעל מנפלאות הטבע, כגון: מהסדר הנפלא הקיים בבריאה, מההתאמה הנפלאה בין כל חלקי הבריאה, איך כל דבר מתאים עם חבירו; ואשר הכל הולך לתכלית אחת, וכדומה" (מכתב מאליהו שם).

 

העולם מסודר!

 

לכל מקום אשר נפנה, בכל פינה ובכל אתר בעולם, הדבר הבולט ביותר הינו הסדר. העולם מסודר! תכנון ומורכבות מדהימה! בכל תחום שיהיה בכל רמה אפשרית.

והרי אין אנו צריכים הוכחה שמצלמה נוצרה בבית חרושת, מעשה ידי אדם, ולא תוצאה של סדרת אירועים מקרית...! כל אחד מבין בהגיון פשוט וברור שהאנציקלופדיה לא נוצרה מהתפוצצות של בית דפוס...! ומהתנגשות של ברזל, זכוכית ובד רפוד לא נוצרה מכונית...! וחתול שקופץ על פסנתר לא ישמיע סמפוניה של בטהובן...! אין מי שיטען שמחשב כלשהו ולו גם הפשוט ביותר נוצר מאליו...! האם יש אדם שפוי שיוכל לטעון כך, ולחיות בהתאם? - למשל, לא לשלם לבעל בית-החרושת על המצלמה או המכונית שיצרו בטענה שאולי נוצרו במקרה...! כשאדם רואה מצלמה, מכונית, מחשב, השכל בודאי מחייב: שמישהו תכנן אותם! ולא שנוצרו במקרה...!

הנחה זו משמשת גם סיבה להשקעות ענק של ארה"ב בהאזנה לשידורים מהחלל, בכל התדרים האפשריים. מטרת ההאזנה - לגלות יצורים אינטליגנטיים ותרבויות אחרות בחלל. גם שם קנה המידה לזיהוי תרבות מפותחת - הוא שידור של סימנים בעלי סדר, הרמוניה והגיון, המעיד על מתכנן ומבצע.

 

אם כן, הרי היקום כולו, מרחביו, אין סוף הכוכבים שבו, מערכת השמש, כדור הארץ וכל אשר בו, פסגות המעוטרות בשלג, מפלי מים משמיעי שאון, יערות עד, הדומם והצומח, החי והחי המיקרוסקופי, ועל כולם האדם, כל אלו על תרכובותיהם ותאיהם, על האנרגיה האצורה בהם, ועל ההרמוניה הנפלאה בה הם פועלים. ודאי שהם משוכללים יותר ממצלמה ומכונית... היתכן שכאן השכל לא יחייב שלהם יש יוצר! יש מתכנן ומסדר! היתכן שאותו מוח אנושי שהוא משוכלל ומתוחכם יותר מכל מחשב בעולם, אין לו מתכנן...?!

 

המדען האנגלי אייזיק ניוטון, מגדולי המדענים בכל הדורות, ערך  בביתו סעודה חגיגית לכבוד ידיד נעורים, אף הוא מדען חשוב. במהלך הסעודה התעניין הידיד בנימת תמיהה בדבר נכונות השמועה כי המארח, אייזיק ניוטון, מאמין נלהב בבורא עולם באלוקים. לשמע השאלה הרצינו פני ניוטון, והוא השיב בשקט: "רצוני להראותך דבר מה אשר בודאי יעניין אותך". בחדר עבודתו הוריד ניוטון מאחד המדפים מערכת כדורים, גלגלים וקפיצים והסביר: "אלו הם כוכבי הלכת. הנה, זה כדור הארץ כשסביבו חג הירח. זהו שבתאי על ירחיו, וזהו צדק וכו'. במשיכת חוט הפעיל ניוטון את המערכת, והנה החלו ה"כוכבים" לנוע בסדר מופתי, כאשר הם מחקים בדיוק נפלא את מהלכי הכוכבים בחלל. האורח הנפעם ממראה עיניו קרא בהתרגשות, "אייזיק, כיצד עשית זאת!" וניוטון, המדען הדגול, השיבו בשלוה מעושה: "אני...? לא אני עשיתי זאת! בחצר ביתי הצטברה ערימת גרוטאות, גלגלים וקפיצים וכדומה. מרדף כלב אחר חתול גרם להם לזנק היישר לתוך הערימה, כשהכל התעופף באוויר. לשמע הרעש יצאתי לחצר ולפליאתי גיליתי כי בחזרת החפצים בנפילתם לארץ נוצרה מערכת נפלאה זו מעצמה...!

השתומם האורח ואמר: כיצד יכולה מערכת משוכללת כזו להווצר מעצמה?

ענה לו אייזיק ניוטון: מערכת זו שאינה אלא חיקוי עלוב של המקור, אינו יכול להווצר בדרך מקרה - המקור שהוא עצום מורכב ונפלא לאין ערוך האם יכול הוא להווצר במקרה?

 

האדם המתבונן יודע: כל הבריאה כולה הנה שיר הלל נפלא ליוצרה! למתכנן והמסדר שלה!

          "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית" (תהילים יט).