מי ישלוט בארץ בזמן הגלות

 

כך מובא בזוהר הקדוש:

 

"אמר ר' חייא לר' יוסי כך שמעתי מפיו של רבי שמעון בר יוחאי... ארבע מאות שנים עמד השר ההוא של בני ישמעאל, ובקש לפני הקב"ה ואמר לו: מי שנימול יש לו חלק בשמך?

אמר לו (הקב"ה)‎‎‎: הן.

אמר לו (שרו של ישמעאל):‎ והרי ישמעאל שנימול מפני מה אין לו חלק בשמך כמו יצחק?

אמר לו (הקב"ה): יצחק נימול כראוי וכתקונו וזה אינו כן (ישמעאל רק מל ולא פרע - וזה כאילו לא מל). ולא עוד אלא שאלו נדבקים בו כראוי לשמונה ימים ואלה (בני ישמעאל) רחוקים ממנו כמה ימים (נימולים רק בגיל י"ג).

אמר לו (שרו של ישמעאל): אף על פי כן כיון שנימול, האם לא יהיה לו שכר טוב עבור זה?

ווי על הזמן ההוא שנולד ישמעאל בעולם ונימול, מה עשה הקב"ה (כלפי טענת השר של ישמעאל), הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם.

ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה, כמו שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל".        

 (הזוהר, פרשת וארא, שמות לב)

 

הזוהר קובע לפני כ1800- שנה ארבעה דברים:

 

                                                                                                                                                                                                                                   1. הערבים ישלטו בארץ בזמן הגלות זמן רב.

                                                                                                                                                                                                                                     2. הארץ תהיה שוממה וריקה בזמן שלטונם.

                                                                                                                                                                                          3. עם ישראל יחזור לארצו" ואז הערבים יהיו עדיין בארץ.

                                                                                                                                                                           4. הבעיה הפלשתינאית תעכב את בני ישראל לשוב לארצם.

 

והכל מתגשם דבר לדבר:

 

א. דברים אלו נאמרו על-ידי רבי שמעון בר יוחאי, מאין ידע שבני ישמעאל יגיעו לכאן, וישלטו זמן הרבה?! (מוחמד נולד יותר מאוחר במאה השביעית לספירה, לפני כ1300- שנה).

ב. כיצד ידע שהארץ תהיה שוממה זמן רב?

ג. הרי בארץ שלטו בזמן הגלות למעלה מעשר ממלכות (עיין לעיל בנבואה "הכותל אינו חרב לעולם), איך ידע הזוהר הקדוש שעם ישראל יפגוש כאן דוקא את הישמעלים?!

ד. כיצד ידע שהם יעכבו את עם ישראל לשוב לארצם, ושיהיה יחס עויין בין היהודים לערבים - בעיה פלשתינאית?!

 

קח ספר היסטוריה, וקרא על תולדות עם ישראל!

 פתח מקורות היהדות ותתפלא לראות את אותם דברים כתובים מראש!