מוסדות אור החיים

אודות הישיבה

על הרב

סיפורים אישיים מרתקים של בעלי תשובה

מדברי גדולי הדור

דף הקלטות

דיסקים

מכון אור החיים

שיעורי הלוין "דר וסוחרת"

שידורים חיים

 

 

תולדות אור החיים

 

רוח הקודש לאור החיים הקדוש

אחד מיני הסיפורים הרבים המתארים את רוח הקודש של האור החיים הקדוש הוא כאשר שהה בביתו של הרב חיים אבולעפיא בטבריה. שם התקבל בכבוד מלכים והוכנה עבורו סעודה מפוארת אליה הוזמנו כל גדולי העיר וחכמיה.

בתוך הסעודה המרגשת הוגשה צלחת מרק בעלת ריח נעים, ורבנו לא אכל ממנה. שאל הרב אבולעפיא את ר' חיים בן עטר: "מדוע אין רבנו אוכל?", והשיב: "וכי אינכם רואים את רוח הטומאה המרחפת מעל גבי המאכל?!".

בינתיים נודע שהמשרתת הזקינה מתה אתמול בבית, כי נפלה בתרדמה וניסו להקיצה ביום אתמול ולא עלתה בידם, וחשבו שהיא שיכורה כדרכה ונרדמה, אולם עתה אחר שכבר ישנה זמן רב ואחר ניסיון להקיצה בחזקה, התברר שנפטרה ואור החיים הקדוש הרגיש ברוח הקודש בטומאת המת המרחפת על פני התבשיל.

בגוב האריות

גלותו של אור החיים

אור החיים והשודדים

הכנסת אורחים

 

העליה לארץ הקודש

רוח הקודש

 

התפילין המקודשות

 

פטירתו של אור החיים

 

שמירה על הציון

 

בזכות האור החיים