מוסדות אור החיים

אודות הישיבה

על הרב

סיפורים אישיים מרתקים של בעלי תשובה

מדברי גדולי הדור

דף הקלטות

דיסקים

מכון אור החיים

שיעורי הלוין "דר וסוחרת"

שידורים חיים

 

 

תולדות אור החיים

 

התפילין הקדושות של רבי חיים בן עטר

אור החיים הקדוש לפני פטירתו קרא לאשתו ואמר לה: "לאחר מותי יבוא אליך איש עשיר מקושטא ויבקש לקנות את התפילין שלי, ובכסף שתקבלי ממנו יהא לך לפרנסה". והוסיף עוד "אך תזהירי אותו שישמור מאוד על קדושתן, ובעת שיניחן אסור לו להסיח דעתו מהן ולא לדבר אפילו דיבור אחד של חולין".

לאחר שחלפו לאחר 30 ימי אבל, הופיע בירושלים סוחר עשיר מקושטא, והחל לשאול על ביתו של רבנו, וכשמצא את הבית, התחנן בפני הרבנית לרכוש את התפילין של הקדושות של "אור החיים הקדוש", ושהוא מוכן לשלם עבורם 300 מאות לירות זהב!

הרבנית נדהמה איך מתקיימים דברי רבנו, והשיבה "אתן לך אותם אך בתנאי שתנהג בהם קדושה יתירה" ואמרה לפניו את אזהרתו של רבנו שלא להסיח בהם שיחת חולין.

האיש קיבל על עצמו לקיים, וקנה את התפילין. בשובו לביתו הקפיד העשיר לא לדבר ולא להסיח דעתו לרגע מן התפילין, ומאז הניחו אותם הרגיש האיש שהקדושה חופפת עליו והרגיש התעוררות גדולה והתחיל להתפלל בדביקות ובהתלהבות עצומה.

באדם הימים בזמן שהיה יושב העשיר להתפלל בבית מדרשו והתפילין היו על ראשו וזרועו, נכנס נער משרתו והתחיל להטרידו בענייני מסחרו, בתחילה העשיר לא הגיב אך לארח שהנער המשיך בשאלתו הדחופה הוציא העשיר מילים ספורות בתשובה לנער וחזר לתפילתו כרגיל, אך לתדהמתו הרבה גילה שאותה קדושה שהייתה אופפת אותו נעלמה. חשב העשיר בליבו שמא נפגם משהו בתפילין לכן החליט לקחתן  לסופר  סת"ם  לבדיקה.  כאשר  פתחו  אותם,  העשיר  והסופר  נדהמו

בגוב האריות

גלותו של אור החיים

אור החיים והשודדים

הכנסת אורחים

 

העליה לארץ הקודש

רוח הקודש

 

התפילין המקודשות

 

פטירתו של אור החיים

 

שמירה על הציון

 

בזכות האור החיים

 

 

 

 

 

 

 

 

למראה עיניהם כי הקלף היה ריק לחלוטין, האותיות פשוט פרחו להן ואינם, ואז נזכר אותו עשיר באזהרה שהוזהר שלא להסיח דעתו מהם.