מוסדות אור החיים

אודות הישיבה

על הרב

סיפורים אישיים מרתקים של בעלי תשובה

מדברי גדולי הדור

דף הקלטות

דיסקים

מכון אור החיים

שיעורי הלוין "דר וסוחרת"

שידורים חיים

 

 

תולדות אור החיים

 

העליה לארץ ישראל

בשנת תק"ב עלה רבינו חיים בן עטר ממרוקו לארץ ישראל דרך ליוורנו שבאיטליה. הדרך אז לא היתה סלולה כהיום, ובכל זאת לא נרתע ה"אור החיים" ושם נפשו בכפו לעלות לארץ דרך יערות ומדבריות, דרך ליסטים וחיות רעות. בהיותם בדרך אמר לפתע מנהיג השיירה הערבי: "אבדנו! כולנו אבדנו!.." - "מה קרה?" שאלוהו - "שיירה של אריות באה למולנו ואין לנו מה לעשות!" השיב, וכל אנשי השיירה פרצו בבכי עצום.

כששמע כך רבינו "אור החיים הקדוש" אמר לכולם אין לכם מה לדאוג, ובאמת כשהתקרבו האריות יצא מרן לקראתם, ומיד  האריות הורידו ראשיהם ונסו ברחו להם.

היה זה נס גלוי לכל העמים וכל זה בזכות שהיה שומר הברית - כולם התנפלו לרגלי הרב ואפילו הערבים, והודו שיש אלוקים לישראל.

כאשר בא רבינו לירושלים עיר הקודש בסוף שנת תק"ב כבר הלך לפניו שמו, וגבירי ליוורנא קבעו לו ישיבה שם בחצר מדרש כנסת ישראל עטוף בטלית ומועטר בתפילין ישב שם מובדל ומופרש בכל ענייני העולם הזה והפליג למאוד בקדושה וטהרה בהינזרו בכל חמדות החיים עד כי רואי פניו המאירות חשבוהו למלאך ה' צבאות שהשכינה חופפת עליו כל היום, ונהרו אליו תלמידים רבים להסתופף בצלו ועם ברוכי ה' אלו שקד על דלתי תורה בחלקו סגר הלימודים לזמנים שונים כפי רמזי הקבלה והעמיד תלמידים גדולי ישראל.

בגוב האריות

גלותו של אור החיים

אור החיים והשודדים

הכנסת אורחים

 

העליה לארץ הקודש

רוח הקודש

 

התפילין המקודשות

 

פטירתו של אור החיים

 

שמירה על הציון

 

בזכות האור החיים